KYOTO T CELL CONFERENCE

 

Contact

Hiroshi Kawamoto
e-mail:kawamoto@frontier.kyoto-u.ac.jp
Chair, KTCC Organizers

 

KTCC Organizers

Yasutoshi Agata
Shohei Hori
Manami Itoi
Hiroshi Kawamoto
Takehito Sato
Ichiro Taniuchi

 

KTCC Founders

Yoshimoto Katsura
Hiroshi Hiai
Katsuiku Hirokawa
Sonoko Habu
Kazunori Onoe

 

KTCC Members

Yasutoshi Agata, Taishin Akiyama, Ryo Abe, Hisashi Arase, Tomokatsu Ikawa, Koichi Ikuta,
Manami Itoi, Junichiro Inoue, Kazuya Iwabuchi, Keiko Udaka, Toshiaki Ohteki, Taku Okazaki,
Kazumasa Ogasawara, Michiyuki Kasai, Hiroshi Kawamoto, Masamoto Kanno, Motoko Kimura,
Masato Kubo, Ryo Goitsuka, Shigeo Koyasu, Motonari Kondo, Takashi Saito, Shimon Sakaguchi,
Takehito Sato, Shinichiro Sawa, Akira Shibuya, Harumi Suzuki, Kenichiro Seino, Yousuke Takahama,
Ichiro Taniuchi, Noriko Tsuji, Naoko Nakano, Toshinori Nakayama, Yasuharu Nishimura, Takeshi Nitta,
Kahoko Hashimoto, Yoko Hamazaki, Keitaro Hayashi, Takako Hirata, Yoshinori Fukui, Katsuto Hozumi,
Shohei Hori, Yoichi Maekawa, Tatsushi Matsuda, Mitsuru Matsumoto, Nagahiro Minato, Shoichiro Miyatake,
Kazuyo Moro, Junji Yagi, Koji Yasutomo, Sho Yamazaki, Masakatsu Yamashita, Tadashi Yokosuka

 

Go back to KTCC home page